LANDSCHAPSBEHEER

Houtwallen, poelen, singels en hagen/heggen maken onze leefomgeving mooier

 • Bent u in het bezit van een ruim erf eventueel met een stuk grond erbij en heeft u interesse in de aanleg van landschapselementen?
 • Of heeft u een grasland met alleen maar gras en wilt u meer bloei in uw grasland?

Vlechtwerk denkt graag met u mee over aanleg, herstel en onderhoud. Soms heeft u voldoende aan een mondeling advies met een ruwe schets maar ook een uitgewerkt plan behoort tot de mogelijkheden.

 

Aanleg-, herstel- en beheerplannen

Bij advies over landschapselementen werk ik met zogenoemde aanleg-, herstel- en beheerplannen. In deze plannen komt alle informatie samen voor uw specifieke landschapselement. Of dat nou gaat om een (kikker)poel of een singel, de informatie wordt specifiek afgestemd op uw situatie, grondgesteldheid, vochthuishouding en wensen.
Onderdelen die in een aanleg- en herstelplan aan bod komen
 • Informatie over aanplant, denk hierbij aan soortkeuze passend bij locatie en doel;
 • Advies omtrent achterstallig onderhoud;
 • Specifieke informatie over hoe om te gaan met een invasieve exoot als de Amerikaanse vogelkers of japanse duizenknoop.
Onderdelen die in een beheerplan aan bod komen
 • verschillende mogelijkheden voor verjonging

Voor (agrarisch) natuurbeheer stellen we samen een beheerplan op. In de adviezen zal ruimte zijn voor aspecten als:

 • Hoe krijg je bloemetjes in je grasland?
 • Wat is een goed maaimoment?
 • Mbv bodemanalyses de rijkdom van mineralen en bodemleven bepalen
 • Tips mbt bemesting
 • Tips over inbrengen van bloemenzaden

Bodembiologie

Meer informatie over …

Bodembiologie

Meer informatie over …

Meer informatie over subsidiemogelijkheden
Meer informatie over de ontwikkeling die persoonlijk met mijn eigen weiland doormaak.

Adviesloket

Er is steeds meer aandacht voor de bodem als het gaat om het oplossen van ecologische vraagstukken. Natuurontwikkelingsprojecten bereiken niet altijd het gewenste resultaat en bestaande natuurgebieden verslechteren van kwaliteit. Het bodemleven blijkt hierin een bepalende factor.

Ga naar Adviesloket bodem&natuur